Type to search

ข่าวทั่วทิศ

โครงการจิตอาสา “สร้างรอยยิ้ม” สร้างกิจกรรมครบ 7 ปี ส่งเสริมคุณธรรมเป็นพื้นฐานให้สังคมรู้จักแบ่งปัน เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ

Share

สร้างภาพ “สร้างรอยยิ้ม”ภาพกิจกรรมต่างๆในโครงการ”จิตอาสาฯ ครบ 7 ปีในวันที่ 12 ส.ค. 63 นี้พอดี เป็นโครงการที่ดี สื่อความหมายให้เกิดความรัก ความสามัคคี โดยการร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ ต่างๆเพื่อนำไปช่วยผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะคนพิการ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้รับการอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่สำคัญในเชิงพุทธศาสนาที่เรารู้จักกันคือพุทธอุทยานมหาราช (หลวงปู่ทวด ) ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.อยุธยาจัดกิจกรรมในวันหยุด โดยคุณวัชรพงศ์ ระดมสิทธิ์พัฒน์  (อุ๊ กรุงสยาม )  กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2556จนถึงขณะนี้ครบรอบ 7 ปีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นี้ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้รับการสนับสนุนจากบุคคลสำคัญๆ และผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมบุญในการบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อเข้าโครงการฯ และนำไปช่วยสังคม

อาทิ นายวีร์รวุทธ์ นางทักษณิภร ปุตระเศรณี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและอดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน ) บริษัท เล้งเฮงอกรีฟู้ดส์ จำกัด คุณพ่อวิชัย คุณแม่นงเยาว์ อ่ำตระกูล บริษัทกิมซอ จำกัด คุณวิสิษฐศักดิ์ บุญวัฒน์ คุณนันทพันธ์ สิทธิพันธ์ (ติ๊ก) นายเตือนใจ ทรงไตร บริษัทสองฝั่งการเกษตร จำก้ดและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันนี้โครงการนี้สามารถช่วยเหลือผู้พิการ คนด้อยโอกาส เป็นเบื้องต้นได้จำนวน 100 รายทุกๆเดือนในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดอยุธยาโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของแผ่นดินอีกทั้งเป็นการสร้างหรือปลูกจิตสำนึก ให้คนในสังคมรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง (จิตอาสา)