Type to search

การเมือง

โครงการสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดอ่างทอง รับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

Share

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 เวลา 0.9.30 น ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง คนที่ 1  พร้อมด้วยคณะดังนี้  พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายลักษณ์ วจนานวัช นายปัญญา งานเลิศ นายกิตติ วะสีนนท์ นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล นายประมาณ สว่างญาติ นายไพโรจน์ พ่วงทอง นายระวี รุ่งเรือง นางสาวเรณู ตังคจิวางกูล นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายสาธิต เหล่าสุวรรณ นายอนุศักดิ์ คงมาลัย นายสมชาย ชาญรรงค์กุล โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสรุเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนกว่า 200 คนให้การต้อนรับ ซึ่งมีนายสมพงษ์ คงแช่มดี นายธวัช ทองโอภาส นายก อบต.ตลาดใหม่ สะท้อนปัญหาทางด้านสังคม นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง กล่าวถึงปัญหาทางภาคเกษตรตกต่ำ และเรื่องการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ ที่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร ส่วนนายสาทร คชวงษ์ ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของจังหวัดอ่างทอง สะท้อนปัญหาถึงภาครัฐ ที่จัดสรรงบประมาณลงมาในในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง แต่ไม่เกิดประโยชน์ และคุ้มค่าต่อการลงทุน อีกทั้งไม่มีหน่วยงานใดมารับผิดชอบอาทิ กรมพลศึกษาจัดงบประมาณ 13 ล้านบาทและดำเนินการก่อสร้างและแล้วเสร็จตามสัญญาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 โครงการดังกล่าวก็ปล่อยทิ้งรกร้างจนถึงทุกวันนี้

นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง นายสุรินทร์ นิลเลิศ ผู้นำภาคเกษตรกรรม จังหวัดอ่างทอง
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
นายปัญญา งานเลิศ สว.จังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต นอภ.วิเศษชัยชาญ
นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ์ ชลประทานจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นอภ.โพธิ์ทอง นายเอนก สีเขียวสด ปธ.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวว่า วัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของภาคกลางคณะมีพื้นที่ดำเนินการ 17 จังหวัดได้แก่ ชัยนาท อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และสะท้อนข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขต่อไป