Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

โครงการสานฝันปันรักให้น้อง ประจำปี 2562

Share

นายศราวุธ เผ่าพยัฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช อ ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมด้วยผู้บริหาร และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และครูโรงเรียนวัดเอกราช ร่วมมอบชุดนักเรียนและเครื่องนอนให้กับเด็กเล็ก ในโครงการสานฝันปันรักให้น้อง ประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแพ ในวันที่13 สิงหาคม 2562 

 

Trending & Hot