Type to search

เที่ยวทั่วทิศ

โครงการส่งน้ำและบำรุงยางมณี สำนักงานชลประทานที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบผู้กระทำความผิด 2 รายนำเชือกมากั้นขวางแม่น้ำน้อยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุทำให้ผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆหนาแน่นในแม่น้ำน้อย

Share

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63 สำนักงานเทศบาลตำบลบางจัก ได้เข้าร้องเรียนไปยัง สำนักงานชลประทานที่ 12 เรื่องเกี่ยวกับได้มีผู้กระทำการนำเชือกมากั้นขวางแม่น้ำน้อย บริเวณ หมู่ที่ 2 และ 4 ในพื้นที่ ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา  ทำให้มีผักตบชวา และวัชพืชอื่นๆสะสมอยู่ในแม่น้ำน้อยมีปริมาณจำนวนมากเป็นระยะทางยาวท้นเอ่อขึ้นมาในพื้นที่ของตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ราว 5 ก.ม. มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำน้อย  โดยเฉพาะบริเวณหน้าศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง หนาแน่นไม่สามารถสัญจรโดยทางน้ำได้เลย  อาจจะส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำ ซึ่งน้ำขาดออกซิเจน และทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมแม่น้ำน้อยทั้ง 2 ฝั่ง

นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศบาลตำบลบางจัก

นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศบาลตำบลบางจัก ได้สั่งดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ลงพื้นที่สำรวจ และกำจัดผักตบชวา วัชพืชต่างๆ ในแม่น้ำน้อย ซึ่งเป็นตัวสร้างปัญหาหลายๆอย่าง เช่น ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำและภูมิทัศน์ เสียหายเป็นอย่างยิ่ง  และได้พบต้นเหตุ ที่หมู่ที่ 2 และ 4 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จากการที่มีประชนหรือบุคคลใดนำเชือก หรือสายไฟ- สายเคเบิล ขึงปิดกั้นแม่น้ำน้อย เพื่อไม่ให้ผักตบชวา หรือวัชพืชต่างได้ไหลหรือลอยไปตาม จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป

นายรวินทร์ กลิ่นศรีสุข ผคบ.ยางมณี กล่าวว่าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีชาวบ้าน 2 รายได้ใช้เชือก สายไฟเคเบิ้ล ขึงปิดกั้นวัชพืชไว้จริง พร้อมทั้งได้ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้กระทำดังกล่าว และจะได้ดำเนินการประสานขอเครื่องจักรกล (รถขุดบนโป๊ะ) จากศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 เพื่อกำจัดผักตบชวา และวัชพืชต่อไป