Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสานสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณี “งานแข่งขันเรือพายอำเภอป่าโมก”

Share

อำเภอป่าโมก จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสานสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณี “งานแข่งขันเรือพาย อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองโดยมีนายรัฐฐะสิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในเวลา 09.00 น.โยการแข่งขันกีฬา  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1.การแข่งขันเรือยาว 10 ฝีพาย 

ที่ 1. อ.ป่าโมก 

ที่ 2. อ.โพธิ์ทอง 

ที่ 3. อ.วิเศษชัยชาญ 

2.การแข่งขันเรือหัวใบ้ท้ายบอด 

ที่ 1 อ.ไชโย 

ที่ 2 อ.ป่าโมก 

ที่ 3 อ.วิเศษชัยชาญ 

3.การแข่งขันเรือห่วงยาง 

ที่ 1 อส.จังหวัดอ่างทอง 

ที่ 2 อ.ป่าโมก 

ที่ 3 อ.โพธิ์ทอง 

และในเวลา 13.00 น. นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซึ่งมีนางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก พร้อมผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนของอำเภอป่าโมก ร่วมให้การต้อนรับ ณ อุทยานสวรรค์อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562