Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชนชิงถ้วยไทยเรยอน

Share

บริษัทไทยเรยอนจำกัด(มหาชน) จัดโครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชนชิงถ้วยไทยเรยอน  “TRC Youth Cup 2019 ครั้งที่ 2”  เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในชุมชนรอบโรงงานและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความสามารถด้านกีฬาซึ่งอาจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต โดยจัดให้มีการแข่งขันทุกวันศุกร์ ในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 เริ่มการแข่งขันรอบแรกวันที่12 กรกฎาคมเวลา 15.00-16.30 น.

Trending & Hot