Type to search

กีฬา

ไปรษณีย์เขต 1 จังหวัดอยุธยา ร่วมกับ ชมรมปั่นจักรยานจังหวัดอ่างทอง ผู้ว่าฯ ชวนปั่น ไปปั้น

Share

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  นายปัญจนาท จันทร์เปรม ตัวแทน  สำนักงานไปรษณีย์เขต 1 อยุธยา ร่วมกับ ชมรมปั่นจักรยานจังหวัดอ่างทอง  ได้จัดการประชุมเตรียมการจัดงานผู้ว่าชวน…ปั่น ไปปั้น ภายใต้โครงการ “ไปรษณีย์ไทย เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ที่ได้กำหนดจัดงาน ในวันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่น จำนวน 300 คน ซึ่งในการประชุมได้รับเกียรติจากนางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก นายวิทยา คมคาย นายก อบต บางเสด็จ นายอริย์ธัช หงษ์อุปถัมภ์ชัย กำนันตำบลบางเสด็จ หัวหน้าไปรษณีย์อ่างทอง ผู้แทนหัวหน้าไปรษณีย์ป่าโมก ผอ.ร.ร.บางเสด็จวิทยาคม ผู้แทน.ร.ร. วัดสระแก้ว ประธานศูนย์ตุ๊กตาชาววังพร้อมคณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 2 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน ณ ศาลาเรือนไม้ ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง วัดท่าสุทธาวาส หมู่ที่ 2 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง