Type to search

ข่าวทุกข์ชาวบ้าน

กก 2 บก.ปทส.ชุด ชป. 2 (สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี ) ลงพื้นที่ตรวจสอบที่มา ผงฝุ่นละอองสีดำสร้างผลกระทบให้แก่ชาวบ้าน

Share

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใสผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.ปกรษณ์เกียรติ พงษ์ธนนิกร รองผกก.2 บก.ปทส.นำโดย พ.ต.ท.ธีรพงศ์ ประจักษ์จิตร รอง ผกก.หน.งาน (สอบสวน) กก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.ระวิพันธ์สุวรรณรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปทส.พ.ต.ต.ธิติพงษ์ทองพันช่าง สว.กก.2 บก.ปทส.พร้อมด้วยชุด ชป.2 (สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี และลพบุรี) ได้ร่วมกันเดินทางมาทำการตรวจสอบ กรณีปรากฏตามภาพข่าวสื่อหลายสำนักข่าวแจ้งว่า มีชาวบ้านร้องเรียนว่าในพื้นที่ หมู่ที่ 2,3,4,5 และ 6 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองผงสีดำ ของบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหาชน ) เลขที่ 44 หมู่ที่ 1 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

เนื่องจากวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 ชาวบ้านแจ้งว่ามีผงคาร์บอนปลิวติดตามพื้นบ้าน หลังคา สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคภายในบ้าน จึงได้นัดหมายให้มีการประชุมร่วม และตรวจสอบในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ในส่วนของจังหวัดอ่างทองมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมร่วมในครั้งนี้ โดยมีนายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเมืองอ่างทอง  นายลัทธสิทธิ์ ทองแคล้ว ที่ปรึกษาบริษัท ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองกรมควบคุมมลพิษ ภาค 6 นางบุญเรือน ก้อนทองดี นายกเทศมนตรีตำบลโพสะ เจ้าหน้าที่และวิศวกรของบริษัท ฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยตัวแทนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงณ ประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทเบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหาชน )

โดยมี นางสาว อติกานต์ ปิ่่นสุข ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ ชี้แจงและนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมให้ปากคำ

1.ใบสำคัญการแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม (รง.4)

3.ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดยนางสาวอติกานต์ ปิ่นสุข ได้ชี้แจงว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดเหตุสุดวิสัยเนื่องจาก เกิดจากกระบวนการขั้นตอนการผลิต ชำรุดเสียหาย ขัดข้อง ทำให้ฝุ่นดำปลิวออกไปในช่วงตอนเช้าของวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน  ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ลงสำรวจในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือในการทำความสะอาดในพื้นที่ได้รับผลกระทบพื้นที่ของตำบลจำปาหล่อจำนวน 324 ครอบครัวพื้นที่ของตำบลโพสะ จำนวน 238  หลังคาเรือนรับความช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 219 หลังคาเรือนใน ส่วนบริษัทซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาได้แก้ไขปัญหาเรื่องเครื่องจักรในกระบวนการผลิตแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 ซึ่งขณะนี้ ผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองผงคาร์บอน เขม่าสีดำนั้น ไม่มีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่แล้ว คณะเจ้าหน้าที่ฯจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบอีกครั้ง โดยทางบริษัทฯ ยินดียินยอมให้คณะเจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบได้ตลอดเวลา ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *