Type to search

ข่าวภูมิภาค

กรมการปกครอง จัดประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Share

โดยมีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยดำเนินการจัดประชุมฯ แยกเป็นรายกลุ่มจังหวัด รวม 16 กลุ่ม เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ  ของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยให้แก่ข้าราชการในส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 กลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมเดอะฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *