Type to search

ข่าวท้องถิ่น

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จัดเวทีแสดงความคิดเห็น ในการออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3454 สาย อ.วิเศษชัยชาญ-บ้านหน้าโคก จังหวัดอ่างทอง

Share

ทางหลวงหมายเลข 3454 เป็นเส้นทางหลักที่ใช้เดินทางสำหรับประชาชน และการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-จังหวัดอ่างทอง-จังหวัดสิงห์บุรี- จังหวัดชัยนาท ซึ่งแนวเส้นทางเป็นจุดเชื่อมที่มีประชาชนอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น จึงมีปริมาณการสัญจรไปมาระหว่างพื้นที่โดยใช้เส้นทางบนทางหลวงหมายเลขที่ 3454 สาย อ.วิเศษชัยชาญ-บ.หน้าโคก ที่ค่อนข้างมาก ประกอบกับลักษณะทางกายภาพของเส้นทาง (ถนน) ยังคงเป็น 2 ช่องจราจรแบบสนวนทางกันอยู่ ส่งผลให้ไม่สามารถรองรับปริมาณการเดินทาง และการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นได้

ดังนั้น กรมทางหลวง จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัทอินทิเกรเทค เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนถนนทางหลวงหมายเลข 3454 สาย อ.วิเศษชัยชาญ -บ.หน้าโคกเพื่อการพัฒนาเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 )

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.โดยมีนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีนายสาธิต จาดเรียบร้อย ปลัดเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ อ.วิเศษชัยชาย พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิด ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

ทั้งนี้มีผู้แทนกรมทางหลวง กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี หลังจากนั้นเป็นการบรรยาย และพุดถึงที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี นายสมิทธิ์ จุนเจือดี วิศวกรงานทาง นำเสนอข้อจำกัดและพื้นที่อ่อนไหว ด้านสิ่งแวดล้อม อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคม อ.ดร.แตรเพชร ยศพล ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างกว้างขวาง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *