Type to search

การศึกษา

กลุ่มกตัญญุตา รวมพลังศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”ประชุมหาแนวร่วมเพื่อจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

Share

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่าของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ณ ห้องประชุมชั้น 2 ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” คณะศิษย์เก่าประกอบด้วย นายอุดร สารคาม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” สระบุรี สพม.4 ซึ่งเป็นแกนนำ”กลุ่มกตัญญุตา” ซึ่งท่านเป็นคนหนึ่งที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” และมี นายชัยวัฒน์ ปกป้อง อดีตผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ธกส. สำนักงานใหญ่ อาจารย์สุมาลี สุโขธนัง อดีตข้าราชการครู (บำนาญ ) นายณรงค์ โรจนเลขา อดีตนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง นายสมเกียรติ อินทรดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ นางพยอม  อัคคาวุฒิ อดีตข้าราชการบำนาญ (พยาบาล) นางแสงจันทร์ ถนอมชาติ ประกอบธุรกิจส่วนตัว นางแสงเดือน มหาวรรณกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัวประเทศสหรัฐอเมริกา นายไพโรจน์ ขวัญเมือง ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านพราน นายสาทร คชวงษ์  บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ นางประนอม มีโอสถ ธุรกิจส่วนตัว  ร.ต.อ. เสวก คงปรีชา นาวาโทสมบัติ ศูนย์สุวรรณ อดีตข้าราชการบำนาญ นางวรรณี นิ่มวุฒิ อดีตหัวหน้างานธนาคารแห่งประเทศไทย และอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ร่วมประชุมวาระแรก ซึ่งเป็นการแนะนำตัวของกลุ่มฯกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี” คนปัจจุบัน โดยมีนายอุดร สารคาม อดีตผู้อำนวยการฯ โรงเรียน เป็นประธานในการประชุม โดยมีนายชัยวัฒน์ ปกป้อง รายงานเรื่องการเงิน / และกองทุนกตัญญุตารักษ์ จินดามณี” 

นายอุดร สารคาม แกนนำกลุ่มกตัญญุตา กล่าวว่าเห็นพร้องต้องกันดำเนินการจัดทำทะเบียนศิษย์เก่า ที่เข้ามาไม่จำกัดรุ่น ขอให้ทุกๆคนเป็นศิษย์เก่าที่จะเข้ามาร่วมกันสร้างกิจกรรมดีๆเพื่อเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณบูรพระคณาจารย์ ครู สถานการศึกษา เปรียบเสมือนบ้านของพวกเราเมื่อชีวิตยังเยาว์วัยที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นการตอบแทนสังคม ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มกตัญญุตา “จินดามณี” ขึ้นมาและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ “จินดามณี” พร้อมทั้งการจัดทำแผนงานของกลุ่มศิษย์เก่า “จินดามณี” ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและสังคมโดยรวมไปพร้อมๆกัน

ในการประชุมสมาชิกกลุ่มกตัญญุตา”จินดามณี” เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา  ได้ข้อสรุปในประเด็นหลักดังนี้

1ให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์”จินดามณี” ซึ่งจะประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ในอาคาร และพิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ง  ที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายให้นาวาโทสมบัติ ศูนย์สุวรรณ

เป็นผู้ประสานงานและเป็นประธานดำเนินการ โดยมีนายสานิตย์ เป็นผู้ช่วย ฯ  พร้อมสรรหาคณะกรรมการร่วมทำงาน โดยมี่ นายณรงค์  โรจนเลขา และนายบรรจบ เฉลยมรรค ผอ. ร.ร. โพธิ์ทอง “จินดามณี” เป็นที่ปรึกษา

2.ในการพัฒนายกระดับคุณภาพครัววัดศีลขันธารามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานฝึกอบรมด้านอาหาร เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญา (อาหารไทย) ให้มีผลต่อการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับบุคคล วัด โรงเรียน (บวร) และชุมชนที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้คุณทรงศรี เป็นผู้ประสานงาน  และคณะครูของโรงเรียนเข้าร่วมงาน ดดยมีคุณครูมาลี สุโขธนัง และคุณแสงจันทร์ ถนอมชาติ  เป็นที่ปรึกษา

3 ให้นายชัยวัฒน์  ปกป้อง เป็นประธานกรรมการกองทุน”กตัญญุตารักษ์จินดามณี” ได้รายงานสถานการณ์การเงินของกองทุน  และมอบสมุดธนาคารให้นายนายบรรจบ เฉลยมรรค ผอ. ร.ร. เป็นผู้รักษาเก็บสมุดบัญชีดังกล่าวใว้

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *