Type to search

การศึกษา

กองทัพบกมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา

Share

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่มีความลำบาก ตามโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ของกองทัพบก ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ม.6 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

พ.อ.สรรัศมิ์  นิลสลับ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.15 พัน.4  มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่มีความลำบาก ตามโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ของกองทัพบก

ทั้งนี้ พ.อ.สรรัศมิ์  นิลสลับ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกองทัพบกที่ต้องการช่วยเหลือ ประชาชน นักเรียนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดงบประมาณในการสนับสนุน ทางหน่วยจึงเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้เด็กนักเรียนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก  สร้างรอยยิ้มและสร้างความดีใจให้กับเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก

ภาพข่าว / มนต์เจริญ  ศรีมงคล  จ.ตรัง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *