Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ ขอแสดงความยินดีกับนายสมยศ พุ่มน้อย และนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ณ โอกาสนี้

Share

คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 42/ 2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563

แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง

นายสมยศ พุ่มน้อย
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์

1ให้นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เป็นปลัดจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563

2 แต่งตั้ง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ดำรงตำแหน่งเป็นปลัดจังหวัดอ่างทอง และปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นต้นไป