Type to search

ศาสนา

ขอเชิญร่วมงานมหากุศลงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิตโบสถ์หินทราย ณ วัดฝาง ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 27ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63

Share
โบสถ์หินทรายหลังใหม่ของวัดฝาง ตำบลไผ่จำสีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โบสถ์มหาอุตม์ อายุ 242 ปีของวัดฝาง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โบราณสถาน วิหารเดิมยังมีร่องรอยให้เห็น

วัตถุมงคลหลวงพ่อกลุ่ม วัดฝาง จังหวัดอ่างทอง รุ่นผูกพัทธสีมา (โบสถ์หินทราย)

พิธีปลุกเสก…วัตถุมงคลของหลวงพ่อกลุ่ม วัดฝาง ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ครั้งที่ 1 “ รุ่นผูกพัทธสีมาโบสถ์หินทราย” หลังใหม่ ที่จะมีพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตในระหว่างวันที่วันที่ 27 ธ.ค. 62 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 63 นี้ เข้าพิธีปลุกเสก ครั้งแรกในอุโบสถมหาอุตม์ที่มีอายุ 242  ปีโดยพระครูปืน วัดลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดอยุธยา เกจิสายของหลวงพ่อกลุ่ม นั่งปรกอฐิษฐานจิต เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 62 และในวันที่ 26 ธ.ค. 62 จะเป็นพิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่ในโบสถ์หินทราย (หลังใหม่) โดยมีเกจินั่งปรกอฐิษฐานจิตเช่น หลวงพ่อสมบุญ วัดลำพันบอง  อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก จังหวัดอยุธยา หลวงพ่อสุวรรณ วัดยาง  ตำบลห้วยไผ่ อำแสวงหาจังหวัดอ่างทอง  พระครูปัญญาประโชติ (หลวงพ่อพยัพ)    วัดห้วยโรง อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

รูปหล่อเหมือนหลวงพ่อกลุ่ม วัดฝาง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
พิธีปลุกเสกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ โบสถ์มหาอุตม์
พระครูปืน วัดลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดอยุธยา

หลวงพ่อสมบุญ วัดลำพันบอง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

หลวงพ่อสุวรรณ วัดยางห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
หลวงพ่อพยัพ วัดห้วยโรง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง