Type to search

ข่าวทั่วทิศ

ข่าวพระราชสำนัก จังหวัดอ่างทองขอเชิญชวนข้าราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมรับเสด็จ

Share

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   มีกำหนดการทรงเสด็จเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินและเททองหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐานในอาคารบำเพ็ญกุศล ณ วัดนางในธัมมิการาม ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา