Type to search

ศาสนา

ครอบครัวแสงสว่างโชติ บริจาคทรัพย์ ติดตั้ง ฉัตรไฟฟ้า 9 ชั้นและอุปกรณ์อื่นๆ ณ วัดฝางโบสถ์มหาอุตม์ อายุราว 200 ปี

Share

วันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น คุณสุรีย์ แสงสว่างโชติ ผศ.ดร.สราวุธ แสงสว่างโชติ ผศ.ดร. พรพรรณ สุขุมพินิจ นายแพทย์ภาสกร ภญ.ณัฐฐา แสงสว่างโชติ นายสุทธิวัชร นางสาวอิงค์สุชา วีระชัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะพุทธศาสนิกชน ชาวอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมพิธีถวายโคมไฟระย้า แก้วเลดคริสตัล 1 คู่  ฉัตร 9 ชั้นพร้อมไฟฟ้า พระประธานในโบสถหินทรายประยุกต์ ฉัตรไฟฟ้าตั้งพื้นแถวเลดคริสตัล 1 คู่  โคมไฟ ทรงกลม กลีบบัว 1 ดวง พรหมสีแดง หน้าพระประธาน พระพุทธวิเศษไชยมงคล และโต๊ะไม้สักทองรองรับรอยพระบาทจำรอง ในโบสถ์มหาอุตม์ (วิหาร) สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย อายุราว 200 ปี เป็นพุทธบูชา ณ.วัดฝาง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

    โดยมีนางสุรีย์ แสงสว่างโชติเป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดเทียนธูปหน้าพระประธานพร้อมกล่าวคำถวาย ในอุโบสถหินทรายประยุกต์  พระครูปริยัติภัทรกิจ เจ้าอาวาสวัดฝางประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพุทธมนต์ อนุโมทนา เสร็จพิธีคณะเจ้าภาพได้ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ และพร้อมใจร่วมกันถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี เป็นอันเสร็จพิธี เมื่อเวลา 11.30 น

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *