Type to search

การศึกษา

ครูโอ๊ะ กนกวรรณปลื้ม กศน.ย่านตาขาวฝึกอาชีพให้ชาวบ้าน ปักมุดเพื่อโอกาสทางการศึกษาให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม

Share

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจการติดตามการบูรณาการ ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก  ณ โรงเรียนบ้านโคกทราย ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง   โดยมีพระครูภัทรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช รายงานผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ทหาร ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการทุกกภาคส่วน รวมถึง สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยการเปิดห้องของ กศน.ตำบลโพรงจระเข้ เป็นศูนย์พักคอย และรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และได้ดำเนินการส่งมอบ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการ “ศคส.ศึกษาธิการส่งความสุขปี 3 ”  นำครู นักศึกษา จิตอาสาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือน รวมทั้งการนำจิตอาสาร่วมบูรณาการ ด้วยการปลูกต้นไม้ และที่สำคัญคือการปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับผู้พิการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จำนวน 10 ทุน ด้วยกัน

ทั้งนี้ กศน.อำเภอย่านตาขาวได้นำกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ และนักศึกษาจัดแสดงผลงานที่เป็นผลสำเร็จจากการจัดการเรียนการสอนทั้งอาชีพ นวัตกรรม โครงการ งานประดิษฐ์ อาหาคาวหวาน แต่มีอยู่หนึ่งอย่างที่ทำให้ทุกคนต้องสะดุดและแวะชมแวะชิม คือ การชงชาย่านตาขาว ซึ่งเป็นชาที่ได้จากต้นย่านตาขาว ซึ่งเป็นพืชไม้เถาวัลย์มีใบเลี้ยงคู่ ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆ เมื่อนำมาชงชาแล้วจะให้รสสัมผัสที่หอมละมุน ไม่ขม ดื่มแล้วสดชื่น ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเป็นอย่างยิ่ง

ภาพข่าว / มนต์เจริญ  ศรีมงคล

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *