Type to search

กินอิ่มนอนอุ่น

จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมสินค้าราคาถูก สู้ภัยโควิด 19 ทางเลือกของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะสินค้าไข่ไก่ หมู และน้ำมันพืช

Share

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2565  ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาถูกสู้ภัยโควิด 19 จังหวัดตรัง กำหนดจัดกิจกรรมใน 10 อำเภอ อำเภอละ 2 วัน โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 353,600 บาท ให้กับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นทางเลือกของพี่น้องประชาชนในการจับจ่ายสินค้าราคาประหยัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

สำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วยไข่ไก่เบอร์ 2 แผงละ 30 ฟอง จำนวน 300 แผงต่อวัน จากราคาปกติ 108-110 บาท จำหน่ายเพียง 65 บาทเท่านั้น , น้ำมันพืชปาล์ม ขนาด 1 ลิตร จากราคาปกติ 51 – 60 บาท จำหน่ายเพียง 45 บาทเท่านั้น โดยจำกัดการซื้อคนละ 1 แผง สำหรับไข่ไก่และน้ำมันพืช คนละ 1 ขวด นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหมูชำแหละจำหน่าย โดยหมูเนื้อแดง(ไหล่-สะโพก-ขาหน้าและคอ) จากราคาตลาด 180-200 บาท จำหน่ายเพียง 150 บาท , หมูสามชั้นจากราคาปกติ 180-220 บาท จำหน่ายเพียง 170 บาท , เนื้อสันใน จากราคาปกติ 180-200 บาทจำหน่ายเพียง 170 บาท , ซี่โครง จากราคาปกติ 170- 180 บาท จำหน่ายเพียง 160 บาท , เครื่องใน(ตับและหัวใจ) จากราคาปกติ 130-140 บาท จำหน่ายเพียง 100 บาท , ขาและหัวหมู ปกติกิโลกรัมละ 120-130 บาท จำหน่ายเพียง 100 บาท , กระดูกสัน จากราคาปกติ 110-120 บาทต่อกิโลกรัม จำหน่ายเพียงกิโลกรัมละ 100 บาท , เครื่องในรวม จากราคาปกติ 50 – 70 บาทจำหน่ายเพียง 50 บาทเท่านั้น โดยจำกัดการซื้อหมูเนื้อแดงและหมูสามชั้นคนละ 1 กิโลกรัมเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนต่าง ๆ มาร่วมจำหน่ายในราคาประหยัดด้วย

ภาพข่าว /มนต์เจริญ  ศรีมงคล  / จ.ตรัง

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *