Type to search

ข่าวภูมิภาค

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดงาน“รำลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาส่วนพระองค์ทุ่งมะขามหย่อง”อย่างสมพระเกียรติ

Share

นายไพฑูรย์  รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเกษตรจังหวัดฯ กำหนดจัดงานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาส่วนพระองค์ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินฯพระราชทานขวัญ และกำลังใจให้พสกนิกรที่ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมในปี 2554 

และในโอกาสนั้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ปลูกข้าวในที่ดินส่วนพระองค์ทุกวันที่ 25 พฤษภาคมของทุกปี และได้พัฒนาเป็นแปลงนาสาธิต ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาศึกษา โดยผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาส่วนพระองค์ จะนำทูลเกล้าถวาย เพื่อใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย และในปีนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์อยุธยา 1 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนธันวาคม ผลผลิตประมาณ 842 กิโลกรัม ต่อไร่ โดยข้าวพันธุ์อยุธยา 1 จะมีคุณลักษณะเด่น คือเป็นข้าวน้ำลึกที่มีรูปทรงต้นแบบใหม่ มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง มีความสามารถในการยืดปล้องทนน้ำท่วมและทนแล้งได้ดี ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่นเขียว คุณภาพการหุงต้ม ข้าวสุกร่วน ค่อนข้างแข็ง สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นได้ดี เช่น เส้นหมี่ ขนมจีน และก๊วยจั๊บพร้อมกันนี้  ได้กำหนดจัดงานรำลึกครบรอบ 10 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  โดยจะมีขบวนช้าง 9 เชือกอัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง ร.9 และมีขบวนเรือจาก 16 อำเภอ ร่วมขับกล่อมเพลงเรืออย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ

ทั้งนี้ ในปีพุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ผันน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่ที่ดินส่วนพระองค์ บริเวณทุ่งมะขามหย่อง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ถูกน้ำท่วม และเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ตามแนวพระราชดำริด้านการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง และทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาของเกษตรกรบริเวณทุ่งมะขามหย่อง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา  โดยพื้นที่ดังกล่าวได้มีการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพข่าว / ชาญ ชูกลิ่น อยุธยารายงาน

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *