Type to search

การศึกษา

จังหวัดสิงห์บุรี จัดงานวันดินโลก พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิตสร้างชีวิตเกษตรกร น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9

Share

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ หมอดินอาสาดีเด่นประจำปี 2564 จำนวน 6 รายใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดีต้นแบบประจำจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน 1 รายใบรับรองผู้ผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS จำนวน 10 รายและตีฆ้องเปิดงานวันดินโลก พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิตสร้างชีวิตเกษตรกร Halt soil salinzation, boost soil productivity น้อมรำลึกในหลวง ร.9 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติเป็นพระองค์แรก ณ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี

โดยมี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอเมืองฯ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ หมอดินอาสา ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ”นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”นิทรรศการวิชากรด้านดิน ความเป็นมาของวันดินโลกและการพัฒนาทรัพยากรดินในด้านต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักรู้และเกิดจิตสำนึกในการเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน สร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์หน้าดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงทุกชีวิตได้อย่างยั่งยืน ชั่วลูกชั่วหลานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สมควร ชัยบุรินทร์ / นายกสมาคมสิงห์บุรี /รายงาน

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending & Hot