Type to search

เที่ยวทั่วทิศ

จังหวัดสิงห์บุรี จ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบอุทกภัยรอบแรกแล้ว

Share

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนายสัมฤทธิ์ กองเงิน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางสาวนงเยาว์ เทพศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้รับเงินประสบอุทุกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ หน้าธนาคารออมสิน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  มีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมากดเงินหน้าตู้ ATM และใช้บัญชีธนาคารถอยเงินสดกันอย่างต่อเนื่อง ผู้ประสบอุทกภัยต่างพากันดีใจที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแล้ว โดยจังหวัดสิงห์บุรีมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและได้รับเงินเยียวยาทั้งหมด 19,910 ครัวเรือน ซึ่งรอบที่ 1 มี 18,537 ครัวเรือน จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันนี้ 2 กุมภาพันธ์ 2566 รวมเงินทั้งสิ้น 113,349,000 บาท  และรอบที่ 2 อีก 1,337 ครัวเรือน จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,071,000 บาท ผ่านธนาคารออมสิน ที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนไว้ หากเป็นธนาคารอื่น ๆ อาจล่าช้าอย่างน้อย 1-2 วัน

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *