Type to search

ศาสนา

จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระสงฆ์ในโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

Share

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ลานอุทยานประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้ นายทัศนัย สุธาพจน์ รองว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน  ในพิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร

พล.ต.ต.ไพศาล พฤกษจำรูญ ผบก.ภ.จว.อ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นายธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่  และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันถวายภัตตาหารพระราชทานพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ซึ่งได้จาริกธุดงค์ผ่านจังหวัดอ่างทอง จำนวน 570 รูป 
      ในการนี้ พระครูภาวนาสีลวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอศิลาลาด เจ้าอาวาสวัดดงก้าวกัลยาราม จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนำพระภิกษุสงฆ์ สามเณร 570 รูป พร้อมอุบาสก อุบาสิกา ร่วมจาริกธุดงค์เดินทางเลียบชายป่า ผ่านเส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง ไปยังจุดหมายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระสงฆ์ในโครงการจาริกธุดงค์ฯ มาในครั้งนี้จะพำนักในพื้นที่ของจังหวัดอ่าทอง ระหว่างวันที่ 15 – 18 มกราคม 2567

ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. คณะภิกษุสงฆ์และสามเณรธุดงค์เดินทางและพำนัก ณ วัดอัมพวัน ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมถวายน้ำปานะ แด่คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 570  รูป

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น.นายพิริยะ ฉันทดิลก  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานถวายภัตตราหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ณ วัดพินิจธรรมสาร ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

        ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมทำบุญถวายภัตตราหาร  ถวายน้ำปานะแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่แจ้งไว้ข้างต้น

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

      

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *