Type to search

ข่าวท้องถิ่น

จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

Share

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ณ หอประชุมสงฆ์ วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี

ด้วย มหาเถรสมาคม ได้มีมติร่วมกันเป็นสมานฉันท์ในการเชิญชวนให้เครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระกุศลและถวายพระพรในโอกาสดังกล่าว

ภาพข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *