Type to search

ข่าวภูมิภาค

จังหวัดอ่างทอง จัดแถลงข่าว งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ วัดปาโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก

Share

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. จังหวัดอ่างทอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง และอำเภอป่าโมก กำหนดจัดงานแถลงข่าว  งานรำลึกสมเด็จ​พระนเรศวร​มหาราช ประจำปี 2565  ณ​ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จ​พระนเรศวร​มหาราช​ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

โดยมีนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในการจัดแถลงข่าวพร้อมด้วย นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก และนายกิตติภัทร์ ศรีเตโชภาส สาธารณสุขอำเภอป่าโมก และข้าราชการหัวหน้าส่วนอำเภอป่าโมก พร้อมทั้งผู้แทนตำรวจภูธรอำเภอป่าโมก  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

ในการจัดงาน รำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565  ในระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม พ.ศ.  2565  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวร มหาราช และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ OTOP การจำหน่ายอาหารไทยโบราณของอำเภอป่าโมก โดยให้มีร้านจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มกราคม พ.ศ.  2565  รวม 5  วัน

ในส่วนของการแสดง แสง สี เสียง จัดให้มีในคืนวันที่ 18  – 19  มกราคม พ.ศ. 2565 รวม 2 คืน ให้เริ่มการแสดงตั้งแต่เวลา 19.00  น – 21.00  น. ในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยมาตรการคัดกรองและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19 )อย่างเคร่งครัด ในส่วน ร้านค้าที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มนั้นให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อหากลับไปทานที่บ้าน ส่วนการแสดงนั้นจัดให้มีการกำหนดจำนวนผู้เข้าชมการแสดงและจัดระยะเว้นห่างตามมาตรการที่กำหนด

ภาพข่าว เอกลักษณ์ สุขสนอง หผ.กป.กฟส.อ.ป่าโมก

สาทร คชวงษ์ /เอกราชนิวส์ /รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *