Type to search

ข่าวภูมิภาค

จังหวัดอ่างทอง จัดแถลงข่าวงาน“เกษตรและของดีเมืองอ่างทองครั้งที่ 11″ ประจำปี 2567

Share

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. นายพิริยะ ฉันทะดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี  จัดแถลงข่าวงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทองวัดขุนอินฯ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567” ในระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณพุทธมณฑล วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ในแนวคิด (Theme) “ชวนกันกิน ชวนกันกรีน” ยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดอ่างทอง ให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางวินดา เหลี่ยมสมบัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  นางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษร วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง  นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอโพธิ์ทอง นายนรินทร์  อร่ามโชติ นายอำเภอแสวงหา นายสมพิศ พูลสวัสดิ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พ.ต.ท.ธัชพล สุคนธมาน รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ พร้อมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ พระอุโบสถชั้นล่างของวัดวัดขุนอินทประมูล

นายพิริยะ ฉันทะดิลก (ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง) กล่าวว่า “เกษตรและของดีเมืองอ่างทองวัดขุนอินฯ ประจำปี 2567” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกษตรกรผู้ผลิต และประชาชนที่ร่วมจำหน่ายสินค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จัก ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิต สินค้าเกษตร/อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP สินค้าทางวัฒนธรรม สินค้าธงฟ้า ตลาดต้นไม้และของดีจังหวัดอ่างทองอีกมากมาย

นางวินดา เหลี่ยมสมบัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง วัดขุนอินฯ” ปี 2567 ครั้งนี้ มุ่งเน้นในเรื่องของการ รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม “ชวนกันกิน ชวนกันกรีน” ผู้เข้าเที่ยวชมงานจะได้พบกับ กิจกรรมที่หลายหลาย อาทิ แปลงเกษตรรักษ์โลก อุโมงค์ฟักทองญี่ปุ่น มะระขี้นกยักษ์โอกินาว่า แปลงปลูกพืชสมุนไพร มากกว่า 20 สายพันธุ์ และการจำลอง การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจไก่ดำภูพาน นิทรรศการโครงการพระราชดำริ ฯ นิทรรศการด้านการเกษตร เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม รวมทั้ง กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร (Workshop) จัดฝึกอาชีพด้านการเกษตร ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์  และนักท่องเที่ยวที่มาในงานสามารถร่วมชมและเชียร์การประกวด แข่งขัน อาทิ การประกวดภาพถ่าย “วิถีเกษตร….วิถีอ่างทอง”การแข่งขัน “Master Chef อ่างทอง” จากวัตถุดิบทางการเกษตร ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆอีกมากมาย

นางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษร วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ภายในงานสามารถรับชมการแสดงดนตรีไทย และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทอง ในช่วงเวลา 18.00 น. ในทุกวันตลอดการจัดงาน จากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เช่น การแสดงโขน ชุด หนุมานจับนางเบญกาย ต่อยกรบ , การแสดงโขน ตอน พระรามตามกวาง , การแสดงระบำโบราณคดี สุโขทัย  , รำขวัญข้าว  เป็นต้น

นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอโพธิ์ทอง กล่าวขอเชิญชวนเที่ยว “งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองวัดขุนอินฯ ประจำปี 2567” และร่วมสักการะบูชา พระพุทธไสยาสน์เพื่อความเป็นสิริมงคล เยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ หุ่นขี้ผึ้งพระเกจิ ภายในโบสถ์ที่มีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รับรองว่า นอกจากจะได้เที่ยวชมงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง และเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและของดีเมืองอ่างทองอย่างจุใจแล้ว ทุกท่านจะต้องประทับใจในความสวยงามจากวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองอย่างแน่นอน

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *