Type to search

ข่าวทั่วทิศ

จังหวัดอ่างทอง เดินหน้าจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปีแบบ New Normal หวังช่วยชุมชนเศรษฐกิจฐานราก คุมเข้มการจำหน่ายสินค้าราคาแพง

Share

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ลดค่าครองชีพ ควบคุม เฝ้าระวังการจำหน่ายสินค้าเกินราคา

ในการนี้ ได้ร่วมหารือด้านการบริหารจัดการปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 14 กิจกรรม ประกอบด้วย งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง,งานสดุดีศรีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์ “พันท้ายนรสิงห์, งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล, งานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง กินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย, งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา, งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ, งานมหกรรมลิเกและงานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง, งานรำลึกสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี), เทศกาลกินผัดไทยไหว้พระสมเด็จเกษไชโย, งานรำลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5, งานรำลึกรัชกาลที่ 9 และงานมหกรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูกลอง ควบคู่ไปกับมาตรการทางสาธารณสุข (Covid Free Setting)

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า การดำเนินงานตามปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ต้องมีการกำหนดทางเข้าออกเพียงทางเดียว และคัดกรองผู้ที่เข้ามาร่วมงานอย่างเคร่งครัด โดยผู้ประกอบการร้านค้าต้องได้รับวัคซีนครบและตรวจโควิด-19 (ATK) ก่อนให้บริการขายสินค้าและผู้เข้าร่วมงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนและมีการใช้กลไกรณรงค์เชิงรุกเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนฟรีหน้างาน พร้อมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดในทุกๆกิจกรรม รวมถึงการบูรณาการตรวจติดตามเชิงรุกในพื้นที่ควบคุมและป้องกันการจำหน่ายสินค้าราคาแพงในท้องตลาด ซึ่งแต่ละงาน/กิจกรรมที่จังหวัดอ่างทองได้กำหนดไว้ในปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถดำเนินการจัดได้ทั้ง 7 อำเภอ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และให้ทุกอำเภอได้ติดตามสถานการณ์โควิค-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองฉีดวัคซีนให้ครบโดสเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในเกิดขึ้นให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขต่อไป

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *