Type to search

ข่าวภูมิภาค

ชาวบ้านเวียงผาพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 300 ครอบครัวร้องขอไฟฟ้าใช้

Share

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ชาวบ้านหมู่บ้านเวียงผาพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านกว่า 300 ครัวเรือนประสานร้องขอให้ทหารช่วยเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านเวียงผาพัฒนาได้ร้องขอไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น มาก่อนหน้านั้นนานแล้ว ซึ่งทาง อบต.ศรีดงเย็นก็ได้พยายามเข้ามาช่วยเหลือหลายยุคหลายสมัยก็ยังไม่ประสพความสำเร็จแต่อย่างใดซึ่งในวันนี้ พลเอกกรีพล อุทิตสาร ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ให้ พันเอกพนม  ศรีเผือด นายทหารประจำการ กองประจำการกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะฯ และกองบังคับควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง และชุดปฏิบัติการการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ 22  บก.คปส.2 ได้เดินทางมารับทราบข้อมูลและได้ลงพื้นที่ ที่มีชาวบ้านขอความช่วยเหลือในการขอใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้ามาใช้ในหมู่บ้าน ดังกล่าว

นายธรรมเกียรติ์  เสนยอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น  อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าชาวบ้านเวียงผาพัฒนา หมู่ที่ 18 ต.ศรีดงเย็นแห่งนี้ได้ร้องเรียนขอใช้ไฟฟ้าจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไชยปราการ มาใช้ในหมู่บ้านมานานพอสมควรแล้ว แต่ติดขัดอยู่ที่กรมอุทยานฯ และป่าไม้ ที่ต้องทำการขออนุญาตในการที่จะทำการปักเสาไฟฟ้าผ่าน ซึ่งพื้นที่จากการปักเสาไฟฟ้าห่างจากหมู่บ้านแม่ฝางหลวง เพียง 3 กิโลเมตรเท่านั้น แต่ไม่ทราบว่าติดขัดปัญหาอย่างไรจึงไม่สามารถมีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านเวียงผาพัฒนาได้

พันเอกพนม  ศรีเผือด นายทหารประจำการ กองประจำการกองบัญชาการกองทัพไทย ได้เข้าพื้นที่รับทราบข้อมูลแล้ว จะได้เรียนผู้บังคับบัญชาทราบ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และได้ไปพบปะกับชาวบ้านดอยเวียงผา หมู่บ้านปลอดยาเสพติด เป็นหมู่บ้านที่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านได้พระราชทานต้นบ้วย ให้กับชาวบ้านปลูกเป็นการสร้างรายได้พึ่งพาตนเองได้จนทุกวันนี้ตั้งแต่ ปี 2523  และทางคณะได้เข้าพบปะกับผู้นำชาวบ้านเพื่อทราบความต้องการของชาวบ้านร่วมชิมชา กาแฟ ของชาวบ้านที่ได้ปลูกร่วมกับต้นบ้วย และเป็นกาแฟที่มีคุณภาพเพราะพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,250  เมตร และพื้นที่หมู่บ้านนี้สามารถนำร่องเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตได้ทาง นายธรรมเกียรติ์  เสนยอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ก็ได้รับจะทำการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไปโดยจะต้องร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ที่เป็นเจ้าของดูแลพื้นที่ต่อไป

ภาพข่าว / สำราญ  แสงสงค์ /  เชียงใหม่

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว /เอกราชนิวส์ อ่างทอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *