Type to search

ข่าวภูมิภาค

นสพ.สยามธุรกิจ ฉลองครบรอบ 6 ปีก้าวสู่ปีที่ 7 “โครงการช่วยเหลือสังคม ทดแทนคุณแผ่นดิน”

Share

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 15.30 นางวีรวรรณ ดัดเพชร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ได้รับการมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างอง ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการของ หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ในโครงการ“ช่วยเหลือสังคมทดแทนคุณแผ่นดิน” โซนภาคกลาง ณ.ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง โดยมี นางวัชราภรณ์ เวชกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการ”สยามธุรกิจ ช่วยเหลือสังคม ทดแทนคุณแผ่นดิน” กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของการเปิดงานต่อท่านประธานในพิธี ฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนประชุมผ่านการตรวจคัดกรอง ATK ตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในพิธีเปิดโครงการ ฯรวม 111 คนซึ่งประกอบด้วยจังหวัดอ่างทอง, สุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, ปทุมธานี, ลพบุรี, สระบุรี, นครปฐม, อยุธยา, กรุงเทพฯ ราชบุรี, สมุทรสาคร,ขอนแก่น, สุโขทัย, จันทบุรี,สุรินทร์ และจังหวัดสกลนคร

นางวัชราภรณ์ เวชกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการ ฯ กล่าวว่าหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ได้ดำเนินงานมา 28 ปีในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน ด้านเศรษฐกิจ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างยาวนาน จัดโครงการช่วยเหลือสังคม ทดแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการส่งเสริมในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน เป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ได้ดำเนินการครบรอบ 6 ปีซึ่งจะก้าวสู่ปีที่ 7 ในปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังได้ให้ความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการพัฒนาชุมชน ในขณะเดียวกันยังได้ดำเนินสนับสนุนโดยได้มอบทุนให้แก่ชุมชนในแต่ละปี ให้แก่สถานการศึกษาในแต่ละพื้นที่

ในการนี้หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจได้สนับสนุนมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรวม 7 ชุมชน ซึ่งในส่วนของจังหวัดอ่างทอง ได้รับการสนับสนุนทุนจำนวน 3 ชุมชน และจังหวัดสระบุรี 4 ชุมชนพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่ง SD และจับรางวัลมอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานดังกล่าว

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว เอกราชนิวส์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *