Type to search

ข่าวทั่วทิศ

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเวทีสภากาแฟ พบสื่อมวลชน หลังจากว่างเว้นกว่า 2 ปี

Share

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เห็นชอบกิจกรรม ผู้ว่าฯพบสื่อโดยมี นางวีรวรรณ ดัดเพชร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ขานรับให้มีการประชุมวาระผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชนหลังจากว่างเว้นนานกว่า 2 ปี และครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กรุณาเห็นชอบกิจกรรมดังกล่าว และได้ประสานความร่วมมือหน่วย งานทุกๆหน่วยงาน ให้มีการจัดประชุม หรือเวทีสภากาแฟ พบสื่อมวลชนเป็นครั้งที่ 2 โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง จัดเวทีกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์รอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัด นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเมืองอ่างทอง นายณัฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก นางวีรวรรณ ดัดเพชร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยสื่อมวลชน (สื่อท้องถิ่น)เข้าร่วมงาน(สภากาแฟ )ในครั้งรวมกว่า 40  คน

ภายในงาน(เวทีสภากาแฟ)ได้มีข้อซักถามจากสื่อมวลชนที่มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น อาทิ ประเด็นที่  1 เรื่องการดำเนินการก่อสร้างทาง(U- turn ) หรือที่กลับรถบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตลาด ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง ในพื้นที่ของเขตของเทศบาลเมืองอ่างทอง เนื่องจากได้มีการเวนคืนที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวนานหลายปีมาแล้ว ก็ยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างใด ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จำนวนมาก ไม่ทราบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใด ? ซึ่งคำถามประเด็นดังกล่าวนี้มีนายประมวล มุ่งมาตร เลขานายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นผู้ตอบและชี้แจง ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบว่าเหตุที่ล่าช้านั้น เป็นเรื่องข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายแต่ทางเทศบาลเมืองอ่างทอง มิได้นิ่งนอนใจจะได้เร่งรัดดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อให้แล้วเสร็จในเร็วๆนี้

ประเด็นที่ 2 และ 3 เรื่องผู้ประกอบการสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำเขตทางหลวงแผ่นดินอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไร? โดยมีนายเอนก จันทร์สมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง (ฝ่ายปฎิบัติการ) ผู้แทนสำนักงานแขวงทางหลวงอ่างทอง ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ต้องขอไปตรวจสอบจาก กรมฯ อีกครั้ง เพระเป็นการขออนุญาตแต่เดิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จนถึงปัจจุบันต้องไปดูระเบียบตามกฎหมายว่าเป็นอย่างไร ส่วนผู้ประกอบการที่บุกรุกใช้สถานที่ของทางหลวง โดยมิได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องนั้น ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดทางอาญา ซึ่งทางสำนักงานแขวงทางหลวงอ่างทองจะได้แจ้งให้ผู้ประกอบการได้รับทราบต่อไป

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า เวทีนี้เป็นเสมือนพี่น้องกันที่นำเรื่องราวต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดผลกระทบจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน หรือปัญหาที่หน่วยงานของราชการที่ยังมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ทราบข้อเท็จจริง  ซึ่งอาจก่อให้เกิดมีผลกระทบหรือเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีไม่งาม ของจังหวัดอ่างทอง จะได้ช่วยกันป้องกัน แก้ไข ปรับปรุง โดยเฉพาะจะฝากมาทางสื่อมวลชนก็จะได้มานำเสนอให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เข้าไปดูและปรับปรุง แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที หรือ ททท. (ทำทันที)

นายสาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *