Type to search

ข่าวทั่วทิศ

นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกศ นำข้าราชการประชาชน ร่วมพิธีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Share

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00-16.30 น. ณ วัดบ้านโดด    

นาย สมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  เศรษฐา เณรสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลคาถาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจ พร้อมตั้งจิตอธิษฐาน ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชน และนักเรียน ในเขตพื้นที่ อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก