Type to search

ข่าวท้องถิ่น

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เตรียมความพร้อมและป้องกันน้ำท่วม

Share

เมื่อเวลา 13.00 น ของวันที่ 20 กันยายน 2564 นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรี พันเอกมานิตย์ วิมานรัตน์ รองประธานสภาฯ นายโชคชัย ทองศักดิ์ ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมด้วยกองช่างเจ้าหน้าที่ของเทศบาล และสมาชิกสภาของเทศบาลเมืองอ่างทองเขต 1 เขต 2 และเขต  3 ร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของเทศบาลเมืองอ่างทอง แต่ละจุดซึ่งเป็นของเดิม หลังจากไม่เคยมีน้ำท่วมในพื้นที่นานหลายปี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออก (ของฝั่งเทศบาลเมือง )จำนวน 4 จุด

นายเตือนใจทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองกล่าวว่า จากการสำรวจและลงพื้นที่ก็พบว่ามี 1 จุดคือจุดที่ 2 ที่จะต้องดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมและพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที พบการวางท่อระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานเลี่ยงเมืองซึ่งเป็นของเดิมไม่มีการติดตั้งมอเตอร์แต่อย่างใดมีเพียงฝังท่อลอดพื้นถนนเพื่อระบายน้ำจากด้านในออกเพียงเท่านั้น ดูแล้วไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ต้องแก้ไขโดยยกเลิกการใช้งานและต้องดำเนินการฝังกลบและปรับพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำเข้าในพื้นที่ดังกล่าว เพราะบริเวณนั้นจะที่ราบลุ่ม

ในส่วนของฝั่งตะวันตก ฝั่งศาลากลางจังหวัดอ่างทอง มีจุดหลักที่มีเครื่องมือจักรกล (เครื่องสูบ ) น้ำมีทั้งหมด 4 จุดด้วยกันโดยเฉพาะจุดที่อยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนั้นถือว่าเป็นจุดใหญ่และสำคัญมาก มีเครื่องขนาดใหญ่ 3 เครื่องและบ่อพักรอน้ำ นายกเทศมนตรียังกล่าวว่าฝั่งศาลากลางจังหวัดนั้นมีความสำคัญมากเพราะมีอาคารหน่วยงานของทางราชการ ที่ว่าการอำเภอ ศาลและอื่นๆเป็นจำนวนมากที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ในอนาคตจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมอีกเพื่อการป้องกันหรือเหตุฉุกเฉิน

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง กล่าวว่าผมและคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองอ่างทองพร้อมด้วยสมาชิกสภา ฯ พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนตลอดเวลาส่วนเรื่องน้ำจะท่วมหรือไม่เราไม่สามารถคาดการณ์หรือเดาได้แต่ทางเทศบาลเมืองได้เตรียมความพร้อม รับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมเป็นอย่างดีและขอยืนยันว่าเทศบาลเมืองอ่างทองเราไม่ประมาทไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ และที่สำคัญขอให้พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ช่วยกันเสนอแนวคิดหรือแสดงข้อคิดเห็น เทศบาลเมืองอ่างทอง ควรเป็นอย่างไร ? หรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โดยช่วยกันแจ้งข่าวสารมาได้ที่  035 -611714-5

สาทร คชวงษ์ /รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *