Type to search

การศึกษา

ผอ.ร.ร.โพธิ์ทอง”จินดามณี จัดงานชุมนุมศิษย์เก่า “ศิษย์เก่าเล่าความหลัง”

Share

ขอเชิญร่วมงานชุมนุมศิษย์เก่า “ศิษย์เก่าเล่าความหลัง”  แต่งกายย้อนยุค สนุกสนานร่วมงานในวันที่ 14 มีนาคม 2563

   น.ส.อาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมผู้ปกครองครู ชมรมครูเก่า และศิษย์เก่าของโรงเรียนฯ ทุกๆรุ่น ได้จัดงานศิษย์เก่าขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ตั้งแต่เวลา 18.00 น เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่า ชมรมครู ชมรมผู้ปกครองได้มีการพบปะสังสรรค์กันปีละ 1 ครั้ง และได้มีกิจกรรมการชิงโชคให้กับผู้เข้าร่วมงานภายในงานอีกด้วย ขอเชิญชวนแต่งกายย้อนยุค สร้างความบันเทิงสนุกสนาน สมานฉันท์ และยังได้นำรายได้จากการจัดกิจกรรมไว้พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

ศิษย์เก่า ร.ร.โพธิ์ทอง”จินดามณี” ทุกรุ่นนำสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า รถจักรยาน ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมภายในงาน