Type to search

ข่าวทั่วทิศ

บริษัทเบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ตั้งแต่ระดับชุมชนด้วยดีตลอดมา

Share

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานางสาว อติกานต์ ปิ่นสุข ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทน บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  ได้ให้การสนับสนุนซุ้มอาหาร เพื่อจัดทำโครงการวิ่งเพื่อการกุศล “สล็อตรันนิ่ง อ่างทอง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ”โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อนำรายได้หลักหักค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปจัดซื้อเตียงพยาบาลมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และส่งเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดอ่างทองจากนักวิ่งต่างถิ่นที่ร่วมรายการในครั้งนี้  ณ วัดราชสกุณา(วัดนก) ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอติกานต์ ปิ่นสุข ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัท ฯ ดังกล่าวได้มอบเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่องให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง และนายประทีป แก้วมณี ที่ปรึกษากำนันตำบลสายทอง เป็นตัวแทนเข้ารับมอบ จากผู้แทนบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในตำบลสายทองต่อไป

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *