Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

บริษัท น้ำดื่มอินธารา จำกัด ร่วมสนับสนุนจังหวัดอ่างทอง ต้านไวรัส โควิด -19

Share

นายเฉลิม เผ่าพยัฆ ที่ปรึกษา นายก อบต.เอกราช ประธานบริษัท น้ำดื่มอินธารา จำกัด หมู่ที่ 1 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมด้วยครอบครัว เผ่าพยัฆ ได้มอบน้ำดื่มชนิดขวดให้กับจังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ในช่วงวิกฤต ไวรัส โควิด -19 โดยมอบให้กาชาดจังหวัดอ่างทอง ส่วนหนึ่ง โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะกรรมการเป็นผู้รับมอบ จำนวน 4,800 ขวดและมอบให้นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอละ 1,200 ขวดรวม 8,400 ขวดและมอบให้กับโครงการจิตอาสาฯโดยมีนายสาทร คชวงษ์ รับมอบ 240 ขวด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563