Type to search

ข่าวภูมิภาค

ประทุมธานีห่มดินด้วยฟาง

Share

ประทุมธานีห่มดินด้วยฟาง

นายอำเภอลำลูกกาและข้าราชการพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน ขนฟางเพื่อเตรียมไว้สำหรับห่มดินในโคก หนอง นา สร้างอาหารแก่ดินให้มีคุณภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคต

เมื่อวันที่ 11มี.ค.2567 ที่ โคก หนอง นา สัปปายะ และรมณียสถานฯ บ้านคลอง 9  ม. 1 ต.ลำลูกกา อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี  นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา พร้อมด้วย นายธีระพัฒน์ เตชะสุช หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอ นายปัญธณัฐ พรหมโชติ ปลัดอำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอลำลูกกา ที่ 6 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ และจิตอาสา ร่วมกันขนฟางจากนาที่เจ้าของยินดีมอบให้ใช้เป็นประโยชน์ในการนำมาห่มดิน เรียกอีกอย่างว่า การ “คลุมดิน” โดยใช้ฟาง ใบไม้ หรือ หญ้าแห้ง ตามด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเป็นการให้อาหารแก่ดิน แล้ว ดินที่ได้รับการบำรุง ก็จะปล่อยอาหารกลับมาให้พืชของเรา โดยกระบวนการย่อย สลายของจุลินทรีย์ ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า “การเลี้ยงดิน ให้ดินดูแลพืช” การ “ห่มดิน” จะทำให้ดินในพื้นที่ โคก หนอง นา กลับมาอุดมสมบูรณ์ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคต

“ห่มดิน” หรือ “คลุมดิน” ให้กับต้นพืช โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และใส่อาหารให้แก่ดิน ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไป เพื่อให้อาหารแก่ดิน แล้วดินจะปล่อยธาตุอาหารให้พืช โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เรียกหลักการนี้ว่า “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช”

ประโยชน์ของการห่มดิน เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ เป็นอาหารให้สัตว์หน้าดิน เช่น ไส้เดือน กิ้งกือ ฯลฯ ซึ่งช่วยพรวนดิน และถ่ายมูลเป็นปุ๋ยให้พืชเก็บรักษาความชื้น เมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นฮิวมัส ซึ่งเป็นปุ๋ยให้กับพืช

วิธีการห่มดิน สามารถห่มดินด้วยฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ รอบโคนต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น โดยเว้นให้ห่างจากโคนต้นไม้ 1 คืบ ห่มหนา 1 คืบ–1 ฟุต ทำเป็นวงเหมือนโดนัท โรยด้วยปุ๋ยคอก (มูลสัตว์) บาง ๆ และรดด้วยน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำเจือจาง อัตราส่วน 1 : 50-100 (แห้งชาม น้ำชาม)

ห่มดินในที่ดินผืนใหม่ที่เพิ่งขุดปรับพื้นที่ หรือดินที่เสื่อมสภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินก่อนเริ่มการเพาะปลูก ด้วยการห่มฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ ให้หนาอย่างน้อย 1 ฟุต ทั้งแปลง โรยด้วยปุ๋ยคอก แล้วราดรดด้วยน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำเข้มข้น อัตราส่วน 1 : 10

ในการนี้ นายชาตรี ระดมเล็ก ประธานนาแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม และประธานวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เพราะรัก นำรถยนต์พร้อมเครื่องอัดฟางก้อน สนับสนุนการดำเนินงาน

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *