Type to search

ข่าวภูมิภาค

ประธานรัฐสภาฯลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหาประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

Share

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2565 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหาประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อนำมาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป โดยลงเยี่ยมในเขตตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี  และตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส.ส.โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี พม.จ.สิงห์บุรี ปภ.จ.สิงห์บุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายอุดร พาศิรายุธ นายกเทศมนตรีตำบลถอนสมอ นายก อบต.พระงาม  และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

ภาพข่าว / สมควร ชัยบุรินทร์

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *