Type to search

การเมือง

ปัญหาของชาติ

Share

ปัญหาของชาติ

ทุกวันนี้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย สืบเนื่องมาจากการแย่งอำนาจ และผลประโยชน์เสียส่วนใหญ่ ซึ่งแต่ละฝ่ายก็อ้างถึงความชอบธรรมโดยเอาประชาชนเป็นตัวประกัน  แต่ความชอบธรรมที่ว่าของแต่ละฝ่ายไม่ลงตัว จนเกิดเหตุการณ์ลุกลาม ลามปามกันเปรอะกันไปหมด ความขัดแย้งเหล่านี้ ทำให้เกิดความเสียหายหลายส่วน ไม่เกิดผลดีแก่ประชาชนโดยรวมเลย จนขณะนี้ได้มีเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันเสียใหม่ อีกฝ่ายก็ไม่ให้แก้โดยอ้างขบวนการต่างๆที่ยังไม่พร้อม แต่เชื่อเถอะในอนาคต ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันใหม่ เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยมักมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่เสมอ ด้วยเหตุที่ใครเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองเสียเป็นส่วนใหญ่ จึงตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยของเราดูเหมือนจะวนเวียนเหมือนพายเรือในโอ่ง หาทางออกไม่พบ แค่หลักการโดยใช้คุณธรรมเขียนรัฐธรรมนูญ ให้เป็นฉบับของประชาชนจริงๆเพียงแค่ 3 ประเด็นที่เห็นว่า ควร 1.การแก้ไขปัญหาความยากจน 2.การแก้ไขปัญหาทางความไม่รู้ และ 3.การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรง

   ถึงแม้จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้จริง แต่ไม่สามารถจัดการแก้ปัญหาทั้ง 3 เรื่องดังที่กล่าวไปแล้วได้ กระบวนการนี้ก็เป็นแค่เพียงการประลองกำลังอันนำไปสู่การประนอมอำนาจกันของกลุ่มต่างๆ ทางการเมือง และภาคประชาชนเท่านั้น วันหนึ่งเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ก็คงต้องเวียนผ่านมาอีก เฉกเช่นที่เป็นไปในห้วงเวลาแห่งอดีต ซึ่งก็จะนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายและหมดหวังในหมู่ประชาชน (คนส่วนใหญ่ของประเทศ) ที่พยายามอดทนกับเรื่องแบบนี้มาอย่างยาวนานซ้ำแล้วซ้ำอีก

   ถ้าปลายทางของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปใน 3 ประเด็นข้างต้นแล้ว ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ถ้าตรงข้ามกัน ถ้ามองในด้านที่ดี อย่างน้อยที่สุดก็อาจเป็นการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์อันร้อนแรงทางการเมืองให้เบาบางลงได้ และนั่นก็อาจทำให้เกิดความสนใจใน 3 ประเด็นปัญหาสำคัญได้รับการขบคิดร่วมกันอีกครั้ง ณ ตอนนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนที่ควรกระทำอย่างยิ่ง

โดย บก.สาทร คชวงษ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *