Type to search

ข่าวทั่วทิศ

ผวจ.สิงห์บุรี สั่งล้างเมืองครั้งใหญ่ ใช้เครื่องพ่นไอน้ำลดหมอกควัน PM. 2.5 และยังรับแจ้งการเผาไร่ด้วยตนเอง ลั่นเอาผิดให้ถึงที่สุด!!

Share

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่บริเวณสี่แยกศาลหลักเมืองจังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ระดมเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ จิตอาสา จำนวนกว่า 300 คน พร้อมทั้งรถบรรทุกน้ำจากแขวงทางหลวง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนกว่า 10 คัน ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณผิวถนนสี่แยกศาลหลักเมือง และถนนโดยรอบในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี และใช้เครื่องพ่นไอน้ำ มาทำการพ้นไอน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ หลังจากที่สภาพอากาศในสองสามวันที่ผ่านมาเต็มไปด้วยหมอกควัน สืบเนื่องจาก 2วันที่ผ่านมามีผงเถ้าที่เกิดจากการเผาอ้อยปลิวมาตกเป็นจำนวนมาก สร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชน ท่านผู้ว่าฯ กล่าวว่า เรื่องการเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร จังหวัดก็ได้ขอความร่วมมือไปแล้ว และได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปแล้ว แต่ก็ยังมีการเผากันอยู่ วันนี้ที่จัดกิจกรรมทำความสะอาดขึ้นก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่เผาวัสดุทางการเกษตรหรือเผาไร่อ้อยเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อย ได้นึกถึงความเดือดร้อนของคนอื่นบ้าง และขอความร่วมมือประชาชนที่พบเห็นว่า หากพบมีการเผาซังข้าว เผาไร่อ้อยที่ไหน ให้ถ่ายรูป ส่งพิกัดแจ้งมายังผู้ว่าฯ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป หากเอาผิดไม่ได้ก็จะประจานให้รู้ว่าใครที่ทำ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น