Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

ผู้ประกอบการอำเภอป่าโมก บริษัทกิมซอ จำกัด ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโผงเผง หลังมีผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19

Share

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 นายวิชัย นางนงเยาว์ อ่ำตระกูล ผู้บริหาร และครอบครัว บริษัท กิมซอ จำกัด ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ได้มีจิตเป็นกุศลให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลโผงเผง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส โควิด 19 โดยมอบ น้ำมันพืช 2,200 ไข่ไก่ 33,000 ฟอง น้ำดื่ม 2,4000 ขวด ให้กับนายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก พร้อมทั้งส่งมอบให้กับนายอำนาจ  คล้ายสิทธิ์ ประธานชมรม กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวม 10 หมู่บ้านมีประชากร 1,100 คน