Type to search

ข่าวท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ

Share

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย เลขที่ 32 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง ซอยบ้านคอกวัวใหญ่ อำเภอวิเศษชัยชาญ นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ และผู้นำชุมชนร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย โดยมีนางสาวเบญจมาพร อ่อมแก้ววงษ์ อายุ 52 ปี เป็นเจ้าของบ้าน และมีผู้อาศัยอยู่ 3 คน ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 21.30 น. ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุการอัคคีภัย โดยได้รับการสนับสนุนรถดับเพลิงในการระงับเหตุจากเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ เทศบาลตำบลท่าช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง ไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ได้มีหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเบื้องต้น ประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบถุงยังชีพ 1 ชุด และเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง มอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท ที่นอน ถุงยังชีพ น้ำดื่มและข้าวสาร ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมอบเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังนี้ 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 8,000 บาท พร้อม หม้อหุงข้าว 1 ใบ พัดลม 1 ตัว และที่นอน 1 ชุด 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 3. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง มอบชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุดครอบครัวอาเซียน (ASEAN Family Kits) จำนวน 2 ชุด และน้ำดื่ม 10 แพ็ค 4. มูลนิธิธรรมสถานโรงเจเพ่งอั่งตั๊ว จังหวัดอ่างทอง มอบเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบภัยต่อไป

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *