Type to search

ศาสนา

ผู้ว่าฯ อ่างทอง นำพุทธศาสนิกชน ห่มผ้าพระนอน ยาวที่สุดในประเทศไทย ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันมาฆบูชา

Share

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 17.30  น.นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประธานในพิธีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน )  ณ พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  ซึ่งผ้าที่ห่มในครั้งนี้เย็บติดต่อกันเป็นผืนสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดความกว้าง 20  เมตร ความยาว 50   เมตร เพื่อนำไปห่มองค์พระนอน แทนของเก่า เป็นประจำทุกๆปี โดยมีนางสาวเอกลักษณ์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ปลัดจังหวัดอ่างทอง วัฒนธรรมจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะสงฆ์ ขบวนอัญเชิญผ้าฯเริ่มต้นจากพระอุโบสถไฮเทค ราคา 100 ล้านบาทโดยมีนายอภิชาต ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง  พร้อมด้วยข้าราชการนายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์ นายก อบต.อินทประมูล และผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า นักเรียนนักศึกษา และพุทธศาสนิกชนนำพุทธศาสนิกชน นับพันคนนำขบวนอัญเชิญผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ เป็นแถวยาวกว่า 200 เมตรโดยหัวขบวนมีการรำกลองยาวจากวิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง สร้างความครึกครื้นและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

 เมื่อเวลา 18.00 น.นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานฝ่ายฆราวาส   นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบพระพุทธไสยาสน์ 3 รอบ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

ในช่วงเช้าเวลาตั้งแต่ 0.7.30 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการและพุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 จังหวัดอ่างทอง โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอโพธิ์ทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี

วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป ซึ่งมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ  โดยพระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ และได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิภิกขุอุปสัมปทา โดยสรุปเป็นใจความสำคัญได้ว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ในครั้งนี้ จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบัติตนดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา และดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป โดยการจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ดังนี้
      – กิจกรรมช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน และการแสดงธรรมเทศนา โดยพระครูวิเศษชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล รักษาการเจ้าอาวาสวัดขุนอินทประมูล 
      – กิจกรรมช่วงเย็น พิธีแห่ผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ พิธีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ และพิธีเวียนเทียนรอบพระพุทธไสยาสน์

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *