Type to search

ข่าวภูมิภาค

ผู้ว่าฯ อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

Share

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.50 น. นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พร้อมมอบสิ่งของและน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ร่วมคณะตรวจเยี่ยม โดยมี ผู้กำกับกับการสถานีตำรวจภูธร นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ร่วมให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าหมู่บ้านทำกลอง ถนนสายป่าโมก-สุพรรณ (สาย 33) อ.ป่าโมก

จุดที่ 2 บริเวณตู้ยามบ้านอิฐ ถ.สายโพธิ์พระยา – ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างหอง

จุดที่ 3 บริเวณสี่แยกวัดไชโย ถนนอ่างทอง- สิงห์บุรี ต.ไชโย อ.ไชโย

จุดที่ 4 บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลโพธิ์ทอง ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง

จุดที่ 5 บริเวณหน้าวัดแสวงหา ต.แสวงหา ถ.สายอ่างทอง – โพธิ์ทอง หมายเลข 3064

จุดที่ 6 บริเวณที่หน้าเทศบาลตำบลสามโก้ อ.สามโก้

และจุดที่ 7 บริเวณแยกไฟแดงวิเศษชัยชาญ ถ.สายโพธิ์พระยา – อ่างทอง (ถนนสาย 3195) ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด ดื่มไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย พร้อมตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้ปลอดภัยก่อนขับขี่เพื่อให้เดินทางไปสู่ที่หมายอย่างปลอดภัย และได้กล่าวขอขอบคุณพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ภาพข่าว / ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *