Type to search

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบอุทกภัยที่อ่างทอง

Share

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2565 เวลา  08.30 น. ณ เทศบาลตำบลบางจัก อ.วิเศษชัยชาญ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พลตำรวจตรี วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง พ.อ. ณัฐพงศ์ วานิกร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง นายปริญญาเขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และผู้นำท้องที่ ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองในพื้นที่ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และ อำเภอป่าโมกที่ตำบลโผงเผง จังหวัดอ่างทอง รวม 370 ครอบครัว  โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รอง ผวจ.อ่างทอง กล่าวรายงานสถานการณ์ และติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ หอประชุมสุขาภิบาลบางจัก

โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ    นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อส่งมอบให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ณ บริเวณโดมสำนักงานเทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *