Type to search

มุมสุขภาพ

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทอดผ้าป่าวัดดัง ปัจจัยกว่า 5 ล้านบาทที่จังหวัดอ่างทอง

Share

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี / ที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าพร้อมด้วยคณะ  ณ วัดนางในธัมมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีท่านเจ้าคุณพระโสภณปริยัติเมธีเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทองเจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 5,729,660 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ทางวัดจักได้นำเงินจำนวนนี้ไปบูรณเสนาสนะ(กุฏิ)ของวัดต่อไป

Trending & Hot