Type to search

ข่าวภูมิภาค

พิธีรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี

Share

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับมอบหมายจาก นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อ่านพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีและใบตราตั้งเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ณ อุโบสถวัดโบสถ์ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง  โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) เจ้าคณะภาค ๓ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายวัชรินทร์ คุ่ยศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย วุฒิชัยกุล นายอำเภอท่าช้าง ข้าราชการ ศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี

ตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๔๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งให้ พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ (คว้าง กลฺยาณรโต) อายุ ๗๒ พรรษา ๕๒ วิทยฐานะ ป.ธ.๔  น.ธ.เอก  ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าคณะอำเภอท่าช้าง ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน ตามที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมาย

ภาพข่าว / สมควรชัยบุรินทร์

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว เอกราชนิวส์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *