Type to search

กีฬา

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “พลศึกษาเกมส์” ครั้งที่ 46  ที่อ่างทอง

Share

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้เกรียติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “พลศึกษาเกมส์”  โดยมี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจําวิทยาเขตอ่างทอง กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายภราดร นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย หัวหน้าส่วนราชการ นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนายณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ฝ่ายกฎหมาย) และคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน นักกีฬา สื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 46 โดยจังหวัดอ่างทองร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งรัฐบาลได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นเสาหลักที่มีบทบาทในการพัฒนากีฬา ด้านการผลิตนักกีฬาให้กับประเทศชาติ ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันทุกมิติ ส่งเสริมความร่วมมือและสัมพันธภาพ ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตลอดจนความมีน้ำใจนักกีฬาในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาตามมาตรฐานสากล

ในการจัดการแข่งขันทั้งหมดมี 41 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต ซึ่งมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรวม 17 วิทยาเขต ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมกว่า 6,200 คน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยในพิธีเปิดมีการเดินขบวนจากตัวแทนนักกีฬาจากสถาบันการพลศึกษาทั้ง 17 วิทยาเขต รวมทั้ง การแสดงชุด “ลั่นกลองศึก รอยจารึก ประวัติศาสตร์” และ “เกียรติประกาศ การชิงชัย ด้วยศักดิ์ศรี” ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของ จังหวัดอ่างทอง สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *