Type to search

ข่าวทั่วทิศ

ภาคเอกชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมใจต้านไวรัส โควิด-19

Share

บริษัท สองฝั่งการเกษตร จำกัด โดย สจ.เตือนใจ ทรงไตร ร่วมกับ บริษัท พัฒนาภัณฑ์อ่างทอง และพัฒนาภัณฑ์เชลแอนด์เซอร์วิส จำกัด โดย เฮียโอ๋ ร่วมสนับสนุน น้ำยา Hypochlorite 6 เปอร์เซ็นต์

โดยนำเครื่องจักรกล รถฉีดพ่นยา ฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ในสถานที่ต่างๆ สถานที่ราชการ ตลาดสด อาคารสำนักงาน วัดวาอาราม สถานที่ท่องเที่ยว และตามที่พี่น้องประชาชนร้องขอ เป็นการบริการฟรีให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ประการใด ซึ่งบริษัทพัฒนาภัณฑ์อ่างทอง เป็นผู้สนับสนุนเรื่องน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิ- 19

   เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 พระราชพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร ร้องขอความช่วยเหลือ จึงเข้าฉีดพ่นในบริเวณวัดไชโยวรวิหาร โดยใช้น้ำยาผสมน้ำในปริมาณ 2,000 ลิตร

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยรอบโดยใช้น้ำยาผสมน้ำ ปริมาณ 2,000 ลิตร

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้รับการร้องขอจากพระครูสุภัทรเขตสุนทร เจ้าอาวาสวัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ใช้น้ำยา ปริมาณผสมน้ำ 2,000 ลิตร

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้รับการร้องขอจากนายแพทย์องอาจ จันทร์จรัสสิน ผอ.รพ.วิเศษชัยชาญ ให้เข้าฉีดพ่นในพื้นที่ของ รพ.โดยรอบ ซึ่งใช้น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ผสมน้ำปริมาณ 1,200 ลิตร

และเมื่อเวลา 20.00 น ได้ร่วมกับ ส.ส.อ่างทอง นายภราดร- นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล นายวิวัตห์ชัย พันธ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  นายวิชัย ลิมป์วัฒน์ชัย นายกเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ พี่น้องชาวตลาดศาลเจ้าโรงทอง ปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ ร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิด – 19 บริเวณตลาดสดและรอบๆตลาดศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ โดยใช้น้ำยาผสมน้ำปริมาณ 1,500 ลิตร