Type to search

ข่าวทั่วทิศ

มณฑลทหารบกที่ ๑๓ จังหวัดลพบุรี จัดพิธีต้อนรับ ญาติทหารใหม่

Share

   หลังจากทหารใหม่เข้าประจำการในหน่วยต่างๆในผลัดแรกวันที่ 1 ก.ย. 63จะมีการฝึกช่วงต้น ระยะเวลาการฝึกลดลง จากเดิมจากการฝึก 10 สัปดาห์เหลือ 6 สัปดาห์ ช่วงการฝึกจากจาก 500 เหลือ 300 ชม. ที่ลดไปใน 200 ชม.ลดในทุกสาขาวิชา เช่นการดำเนินกรรมวิธีฝึกทหารใหม่ ในเรื่องการฝึกจากเบา ไปหนัก รวมถึงเรื่องความเข้มแข็งในร่างกาย และเข้มงวดเรื่องยาเสพติดด้วย อย่างไรก็ตาม จะฝึกและตรวจสอบไปพร้อมๆ กัน โดยลดชั่วโมงการตรวจสอบจาก 19 ชม. เหลือ 14 ชม.แต่ยืนยันความเข้มข้นการฝึก และการตรวจสอบจะเป็นไปตามมาตรฐานเดิม

   เมื่อเวลา 0.9.00 น วันที่ 20 กันยายน 2563 พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีต้อนรับครอบครัว ญาติทหารใหม่ (พ่อแม่) ผลัดที่ 1ประจำปี 2563 จำนวน 54 นาย ณ บริเวณหน้าอาคารหมวดฝึกทหารใหม่ กองร้อย พลเสนารักษ์โรงพยาบาลอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งในวันนี้มีญาติทหารใหม่จำนวนกว่า 100 คนเดินมาเยี่ยม บุตรหลาน ของตัวเอง หลังจากการฝึกเบื้องต้นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ส่วนใหญ่ญาติที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆเช่นจังหวัด บุรีรัมย์ พิจิตร มหาสารคาม เชียงราย  อ่างทอง ลพบุรี ฯลฯ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กองร้อยพลเสนารักษ์ พาเยี่ยมชม ความเป็นอยู่ ของทหารใหม่ เยี่ยมเรือนนอน ห้องรับประทานอาหาร สถานที่อาคารการฝึก พร้อมทั้งมีการสาธิตแนวทางการฝึกทหารใหม่ในท่าระเบียบ วินัย อย่างพร้อมเพรียง ให้ผู้ปกครองทหารใหม่ได้เห็นและชื่นชมบุตรหลานของตัวเองเป็นเรื่องที่ประทับใจ  และอนุญาตุให้รับประทานอาหารร่วมกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับการต้อนรับดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ทุกนายของกองร้อยพลเสนารักษ์ จ.ลพบุรี