Type to search

ข่าวท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกตัญญูส่งมอบอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

Share

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยนายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง ร่วมกับ ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง(ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู) และคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนและส่งมอบอาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู 34 ที่จัดสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อมอบให้โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมูลนิธิร่วมกตัญญู 34 ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) งบประมาณทั้งสิ้น 4,900,000 บาท เพื่อใช้ทดแทนอาคารเรียนที่เกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารเรียน ซึ่งมีนางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก นายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง คณะครู นักเรียน ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลสายทองให้การต้อนรับ