Type to search

ข่าวภูมิภาค

รมว.ดีอีเอส พาดีป้า ลุยสิงห์บุรีปั้นตลาดต้นแบบพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก

Share

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ยกทัพลงพื้นที่ลุย 2 แหล่งเศรษฐกิจจังหวัดสิงห์บุรี “ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี”และ “ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันวัดโพธิ์เก้าต้น” จัดกิจกรรมตลาดต้นแบบ ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) ติดอาวุธทางการค้า เสริมแกร่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หนุนใช้แพลตฟอร์มช่องทางจำหน่ายและจัดส่งสินค้าเพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างยอดขายให้ปัง เปลี่ยนทุกการซื้อขายสู่ (โลก) ออนไลน์ปรับทุกไลฟ์สไตล์สู่สังคมไร้เงินสด รัฐมนตรีดีอีเอส พร้อมดีป้า พบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีอย่างเป็นกันเอง โดยมีนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อม นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สส.สิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ประเทศไทย 4.0” ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายและสะดวก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนการเพิ่มทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่ประชาชนให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวันในบริบทของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 ซึ่งโครงการTransform ตลาดสดยุควิถีใหม่(New Normal)ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศดั้งนั้นจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า และร้านค้าต่างๆ ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า ทั้งด้านการขายและการให้บริการ เพื่อรองรับการจับจ่ายใช้สอยที่กำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังวิกฤตโควิด–19 และมาตรการผ่อนปรนจากภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ “จังหวัดสิงห์บุรีถือเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่นำร่องของโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ และได้มีการจัดกิจกรรมตลาดต้นแบบที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสิงห์บุรี

ภาพข่าว / สมควร ชัยบุรินทร์ /นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *